Gestió i direcció d’obra edifici apartaments alt standing.

Apartament alt standing

Direcció d’obra i gestió econòmica d’un edifici plurifamiliar.
2 apartaments alt standing.