Projecte i direcció d’obra de reforma de piscina i entorn habitatge.

Projecte, gestió i direcció d’obres de reforma de una piscina
i entorn exterior de l’habitatge.