Projecte, direcció i gestió d’obra de reforma de piscina i entorn