Projecte, gestió i direcció reforma oficines.

Projecte, direcció d’obres i gestió econòmica de reforma de local per a oficines.